Ουδείς γνωρίζει να μας ειπεί, πότε, που και ποιος εφεύρε αυτό το παιχνίδι που εμείς ονομάζουμε «σκάκι». Μύθοι βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί, δύσκολα να ξεχωρίσεις την αλήθεια, την υπερβολή και το ψεύδος. Πολλοί πιστεύουν πως η καταγωγή του ευρίσκεται κάπου ανάμεσα Αίγυπτο και Ινδίες. Έχουν βρεθεί μικρές ξύλινες επιφάνειες, στο μέγεθος σκακιέρας περίπου, με χαραγμένες γραμμές και σχήματα,…

Read more